Klachtenregeling

Het KNGF heeft een klachtenregeling ingesteld voor het geval u een klacht heeft over uw behandelend fysiotherapeut.
In eerste instantie wordt u geacht uw probleem samen met uw fysiotherapeut op te lossen, maar als dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u uw klacht (schriftelijk) indienen bij:
Centraal Bureau Fysiotherapie
t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
(zie ook: www.kngf.nl)